Lees verder
Met ingang van 1 januari 2019 kunnen onze leden een premie kwaliteitszorg bibliotheekorganisaties ‘Kwaliteit in Beeld’ voor de periode 2019 - 2022 aanvragen. Deze premie heeft als doel een stimulans te geven aan blijvende kwaliteitszorg binnen onze branche.

Samenwerking

De Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) hebben de handen ineen geslagen en financieren gezamenlijk deze vierjarige regeling. De regeling wordt uitgevoerd door de VOB.

Werkwijze

De VOB verleent op grond van een onderbouwde aanvraag van een bibliotheekorganisatie een stimuleringspremie om haar kwaliteitszorgsysteem op te zetten en te implementeren of het bestaande systeem te verbeteren. Lees hieronder enkele richtlijnen voor de stimuleringsregeling.

  • Aanvraagprocedure staat open voor elk lid van de VOB.
  • De VOB-bijdrage moet gezien worden als een stimuleringspremie op structurele kwaliteitszorg.
  • Stimuleringspremie is maximaal € 2.500,-.
  • Aanvraag- en toekenningsprocedure verloopt eenvoudig en snel.
  • Het kwaliteitszorgsysteem van de bibliotheek sluit aan op het certificeringskader ‘Kwaliteit in Beeld’, uitgevoerd door CBCT. 

Ervaringsbijeenkomsten

Naast het verstrekken van een stimuleringspremie worden er twee landelijke ervaringsbijeenkomsten georganiseerd om ervaringen uit te wisselen en zo de kwaliteitszorg te borgen. Voor de vijf bibliotheken die in 2018 al deelnemen aan de certificering ‘Kwaliteit in Beeld’ heeft de VOB, vooruitlopend op de regeling, eenzelfde soort aanbod gedaan. 

Meer informatie is te vinden op Ledenvoordeel | Certificering.