Lees verder
Bent u bezig met het stimuleren  van uw medewerkers op duurzame inzetbaarheid en mobiliteit? De aanmeldingen voor de trajecten van het deelplan 'Duurzaam vooruit' van sectorplan cultuur lopen binnen.

U kunt nog inschrijven op trajecten uit ‘Duurzaam vooruit’.

Trajecten

Bibliotheken kunnen met co-financiering een impuls geven aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De VOB biedt bibliotheken co-financiering aan voor totaal:

a. 100 ‘van-werk-naar-werk’ trajecten in kader van (dreigend) ontslag;

b. 425 loopbaantrajecten;

c. 425 scholingstrajecten.

Het project loopt tot februari 2017.

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op Bedrijfsvoering | Duurzaam vooruit.