Lees verder
“Als ik volgende week weer kom slapen, lees jij me dan een keer voor, opa?”, vraagt de 7-jarige Pleun. Opa Ben glimlacht. Maar zodra Pleun uit het zicht is, kijkt hij bezorgd. Helaas is voor veel grootouders voorlezen eerder een nachtmerrie dan een fijn moment met hun kleinkinderen. Net als 2,5 miljoen anderen in Nederland hebben zij namelijk moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak schamen ze zich daar enorm voor. De film inspireert om te leren lezen, ook op latere leeftijd.

Over de campagnefilm

In de campagnefilm staan Pleun, opa Ben en oma Rita centraal. Het is een verhaal waarin veel kijkers zich kunnen herkennen. Rita leest altijd voor aan Pleun. Maar nu wil Pleun graag dat opa een keer voorleest. Bij Ben slaat de angst om zijn hart. Hij is laaggeletterd en houdt dat al heel lang verborgen voor zijn eigen (klein) kinderen. Met de film wil Stichting Lezen en Schrijven ervoor zorgen dat laaggeletterdheid een normaal gespreksonderwerp wordt binnen families. Grootouders kunnen zich via ikwilleren.nl aanmelden voor een taalcursus bij hen in de buurt. De film is voor de stichting een nieuwe manier om nog meer mensen bewust te maken van het belang van lezen en schrijven om mee te kunnen doen aan de maatschappij.

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven:

“Je bent nooit te oud om te leren. Dat geldt ook voor de basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. En wat is er nu voor opa’s en oma’s leuker dan hun kleinkind voorlezen? Steeds als ik met ex-laaggeletterden praat, ook die van 65+, merk ik de ommekeer in hun leven nadat zij een taalcursus deden. Ze staan sterker in hun schoenen  en kunnen en durven meer te ondernemen dan daarvoor. Laaggeletterdheid is een verborgen probleem in onze maatschappij. En vaak ook binnen families. Deze film kan een goede aanzet zijn om erover te praten.

De film is onderdeel van campagne Lees voort! van de Leescoalitie, die sinds februari 2020 alle grootouders van Nederland oproept om in actie te komen voor het versterken van de leescultuur. Omdat grootouders  in Nederland een steeds grotere rol in het leven van  kleinkinderen spelen – kunnen zij een belangrijke invloed uitoefenen en liefde voor lezen aan hun kleinkinderen meegeven. Of zelf gemotiveerd raken om meer te gaan lezen.

Over de Leescoalitie

De Leescoalitie is een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen en Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en het Nederlands Letterenfonds. Sinds 2019 helpt de VriendenLoterij de Leescoalitie om de leescultuur in Nederland te versterken. De film is met een beperkt budget tot stand gekomen dankzij de inzet van diverse personen en bedrijven. Speciale dank aan: Wim Serlie, Perla Thissen, Conchita Roskam Goudbeek, Katja van den Broeke, Siebren Hodes, Camalot, Eddy Frings en Marnix van Wijk, Julia Eijer, Jeroen Beker, Judith van der Elst, Jacoba Sieders, Mark Pütz, Beatrijs Sluijter, Het Licht, TSE imaging, NanLux, Cosmic Orchestra, Frank van Hees en Post Castelijn.

Credits:

Productiemaatschappij: Wirtz Film & Blunt Cinema
Creatie, script en regie: Annabel Essink 
Camera: Freek Zonderland
Productie: Amber de Jong & Besma Ayari