Lees verder
Culturele instellingen kunnen ondersteuning bij fondsenwerving krijgen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hiervoor is het programma 'Wijzer Werven' in het leven geroepen.

Het is een trainings- en coachingstraject op het gebied van fondsenwerving en het vergroten van inkomsten.

Wijzer Werven

Uitgangspunt bij de training en coaching is ‘learning by doing’: de instelling gaat nadrukkelijk zelf aan de slag. Het gaat om inzicht in het ondernemerspotentieel van de eigen organisatie. Samen met de trainer/coach wordt onderzocht hoe de optimale combinatie van potentiële financiers (fondsenwerving) en inkomsten uit eigen activiteiten (publiek) te realiseren is.
Het programma is toegankelijk voor directie, management én medewerkers.

ANBI

Iedere instelling uit de Nederlandse non-profit cultuursector die beschikt over een ANBI-status, kan zich aanmelden voor begeleiding.

Dit geldt voor alle leden van de VOB, omdat de VOB haar leden collectief voor de ANBI-status heeft aangemeld.

Aanmelden traject

Op www.daargeefjeom.nl kunt u zich aanmelden voor het programma ‘Wijzer Werven’. Door de ondersteuning van het ministerie van OCW betaalt de instelling voor het traject slechts 10% van de kosten: maximaal € 870,- per traject. Voor meer informatie ga naar het dossier Bedrijfsvoering/Fondsenwerving.