Lees verder

De VOB heeft gesproken met Hermineke van Bockxmeer en Theo Bijvoet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de bibliotheekwet op 8 april. De VOB wil een sterkere relatie tussen de fysieke en digitale bibliotheek.

De VOB heeft op 28 maart een brief gestuurd waarin staat dat de onderwerpen, die door de branche naar voren zijn gebracht, onvoldoende terug te vinden zijn in de conceptwet.

Lidmaatschap
Kars Veling, Charles Noordam en Ap de Vries (VOB) hebben met het ministerie gesproken over de regeling van het lidmaatschap van de digitale bibliotheek. Het ministerie stelt voor om alle huidige leden van de bibliotheken automatisch lid te maken van de digitale bibliotheek.
De VOB wil dat het andersom ook zou moet gelden dat leden van de digitale bibliotheek automatisch lid worden van een fysieke bibliotheek. Maar daar voorziet de wet niet in.

Koppeling
De minister is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het bibliotheekbestel als geheel. Daarvoor moeten de fysieke en digitale bibliotheek optimaal aan elkaar gekoppeld worden volgens de VOB.
Ministerie van OCW heeft toegezegd te zoeken naar een betere formulering die recht doet aan de beoogde gelijkwaardige koppeling. Of het nog lukt voordat de internetconsultatie start, is echter niet gegarandeerd.