Lees verder
Op 16 juni presenteerden Cor Wijn (VOB) en Theodoor de Lange (SCOB) de brochure 'Sterker door certificering. Het belang van certificeren nieuwe stijl'. Een sterke certificeringsnorm helpt bibliotheken nog beter te worden.

Sterke bibliotheken die van belang zijn voor de lokale gemeenschap en die door burgers als onmisbaar worden ervaren, daar draait het om.

Sterker door certificering

De VOB en SCOB hebben, om het belang van certificering en de kracht van het instrument onder de aandacht te brengen, de brochure ‘Sterker door certificering’ uitgebracht. In de brochure vertellen de directeuren/bestuurders van vijf recentelijk getoetste bibliotheken openhartig over hun ervaringen met de audit in deze 3e certificeringsronde. Hoe verliep het proces? En wat heeft het opgeleverd? En wat zou er moeten veranderen om nog meer uit het certificeringsinstrument te halen?

Zelfevaluatie

De directeuren zijn positief over het huidige certificeringsproces. Ze zien certificering vooral als een strategisch hulpmiddel dat hen ten dienste staat om hun organisatie verder te ontwikkelen. Het proces start met een zelfevaluatie met door de bibliotheek zelf geformuleerde ambities en knelpunten als uitgangspunt. Het gaat vooral over vooruitkijken naar de toekomst, over leren, verbeteren en sterker worden.

Lokaal

Ook wethouders komen aan het woord. Zij zien het instrument als een belangrijk houvast en als verbinding tussen de lokale praktijk en landelijke ontwikkelingen. Bibliotheken vormen een landelijk netwerk. De kwaliteit daarvan wordt bepaald door sterke en erkende bibliotheken, die voldoen aan de bibliotheekwet (Wsob). Zij vormen een professionele branche waarmee veel lokale en landelijke organisaties graag samenwerken. Samen sterker door certificering, dat is de boodschap.

Onze leden ontvangen drie stuks eind juni. Mocht u meer exemplaren nodig hebben, neem dan contact op met de VOB met Sherien Dhonré dhonre@debibliotheken.nl.