Lees verder
Zoals al eerder bericht hebben de leden van Cultuurconnectie en de Vereniging van Openbare Bibliotheken beide op 19 oktober ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Kunsteducatie - Openbare Bibliotheken.

Op dinsdag 5 november zijn alle cao-partijen van de Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie bij elkaar geweest om het resultaat van de onderhandelingen toe te lichten.

Terugkoppeling

De bijeenkomst was bedoeld om met elkaar te delen hoe de achterbannen van de betrokken partijen hebben gereageerd op het onderhandelresultaat. Ook de leden van de Kunstenbond en Alternatief voor Vakbond hebben met een grote meerderheid ingestemd met het resultaat.

Bij de FNV aan bibliotheekzijde heeft helaas een meerderheid tegen het resultaat gestemd.

De CNV achterban wordt de komende weken nog geraadpleegd. Er heeft onder hun leden een stemming plaatsgevonden waarvan de uitslag verdeeld is. Deze stemming was echter niet op basis van het definitieve resultaat, waarin de onregelmatigheidstoeslag op zondag voor de zittende medewerkers is gecontinueerd, een grote laatste tegemoetkoming van werkgeverszijde. Eind november horen wij of de CNV kan instemmen of niet.

We houden je op de hoogte. Zodra we meer weten, komen we er op terug.