Lees verder
De VOB biedt dit najaar weer thematische intervisie aan voor leidinggevenden en middenmanagement. De eerste groepen directeuren en leidinggevenden zijn in het voorjaar van 2015 van start gegaan.

De reacties zijn positief: ‘Het heeft mij sterker gemaakt in mijn functioneren’. ‘Verschillende collega’s hebben al geïnformeerd naar nieuw aanbod.’

Professionaliseren

De behoefte aan ondernemend handelen in bibliotheken neemt toe. De VOB ondersteunt dit onder andere met het programma ‘De Bibliotheek onderneemt’ als onderdeel van de strategische brancheagenda 2012-2016 ‘De Bibliotheek levert waarde’.

Het programma is onder andere erop gericht de directeuren van openbare bibliotheken de mogelijkheid te bieden zich verder te professionaliseren in hun rollen als maatschappelijk ondernemer, eigentijds werkgever en inspirerend leider.

Een ondernemende branche is tegelijkertijd een lerende branche. Daartoe behoort een aanbod intervisie om te voorzien in de behoefte aan professionalisering, onderlinge kennisdeling en uitwisseling. Dat geldt voor zowel directeuren als leidinggevenden.

Leidinggevende en middenmanagement

Bureau TerSprake verzorgt de intervisie voor leidinggevenden en middenmanagement. In kleine groepjes wordt aan de hand van gekozen thema’s deelgenomen aan vier bijeenkomsten met professionele begeleiding. Daarna kunt u eventueel de intervisie zelfstandig voortzetten.

Deze intervisies dragen bij aan een duurzame ontwikkeling van de bibliotheek en de branche met ondernemende mensen, die hun kennis met elkaar delen.

Meer informatie

Bekijk het meegestuurde informatieblad ‘Intervisieprogramma VOB voor leidinggevenden en middenmanagement’ voor exacte data en meer informatie.

  • Intervisiegroep Den Haag start in september
  • Intervisiegroep Amersfoort start in oktober

Dankzij een bijdrage van het Netwerk van Directeuren (NvD) kan de VOB de intervisieprogramma’s met een behoorlijke korting aan u aanbieden. Voor vier intervisie-bijeenkomsten voor leidinggevenden betaalt u 375 euro p.p. (excl. btw).

Aanmelden

Aanmelden kan per direct:

Zodra een groep compleet is, gaat deze van start.

Bij aanmelding ga je akkoord met de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de VOB.