Lees verder
De Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft een brief gestuurd aan minister van Engelshoven (OCW) over vergoedingen leenrecht door openbare bibliotheken.

In het jaarlijkse wettelijk verplichte overleg tussen de Stichting Leenrecht en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), in de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL), is het overleg opgeschort.

Aanleiding

De reden hiervan is onder meer dat er geen overeenstemming is over de wijze waarop het leesbevorderingsprogramma ‘de Bibliotheek op school’ (dBos) en de leenrechtafdracht zich tot elkaar verhouden.

Stichting Leenrecht eist een generieke extra tariefverhoging van 10% bovenop de (gebruikelijke) jaarlijkse indexering van de tarieven voor leenvergoedingen omdat zij van mening is dat onvoldoende maatregelen getroffen worden om te zorgen voor een correcte afdracht van de leengelden.

Stichting Leenrecht is van mening dat een generieke verhoging van de leenrechtvergoeding op zijn plaats is, omdat het totaal aantal uitleningen daalt waardoor auteurs inkomsten derven. In de brief van 28 mei die de Stichting Leenrecht samen met de GAU, BNO en Auteursbond aan u verstuurde, zetten genoemde partijen hun standpunt uiteen.

Lees hier ons standpunt in de brief ‘Vergoedingen leenrecht openbare bibliotheken’.