Ga door naar hoofdcontent
NieuwsStand van zaken project Brancheopleiding

Stand van zaken project Brancheopleiding

Maandag 13 november 2023

Het raamwerk van de brancheopleiding krijgt gestalte. Een werkgroep van specialisten Leren & ontwikkelen van POI’s en de VOB werkt aan een overzicht van leerroutes . Hier wordt de relatie zichtbaar tussen functies, de daarvoor benodigde competenties, individuele leerdoelen en het beschikbare scholingsaanbod. Naar verwachting komt het overzicht begin 2024 beschikbaar.

Post-hbo leergang domein Informatie

In opdracht van de VOB is de Haagse Hogeschool gestart met voorbereidingen voor een post-hbo leergang voor informatiespecialisten binnen openbare bibliotheken. Het lesprogramma wordt opgezet in samenspraak met een brede klankbordgroep uit zowel onderwijs als bibliotheekpraktijk.
De start van de eerste leergroep staat gepland in leerjaar 2024-2025.

Bibliotheekcampus

In de afgelopen maanden is het aanbod aan opleidingen op Bibliotheekcampus sterk gegroeid. Ook het aantal deelnemers groeit gestaag. Achter de schermen is veel werk verzet om ook de hiermee verbonden financiële processen goed te borgen. Gebruikers van Bibliotheekcampus ontvangen vanaf eind november een nieuwsbrief waarin nieuw cursusaanbod onder de aandacht wordt gebracht. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.