Ga door naar hoofdcontent
NieuwsStand van zaken onderhandelingen cao OB 2023

Stand van zaken onderhandelingen cao OB 2023

Maandag 9 januari 2023

Helaas is er nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao Openbare Bibliotheken voor 2023 en eventueel daarna.
De VOB heeft er steeds naar gestreefd dat een nieuwe cao OB op 1 januari 2023 in werking kon treden. Het is teleurstellend dat dat niet is gelukt en heel vervelend voor werkgevers en hun werknemers. De VOB wil iedereen in de OB-branche graag zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Gelet op de huidige stand van zaken m.b.t. het cao-overleg kan dat helaas nog even duren.

Op 19 december 2022 hebben sociale partners mondeling een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao OB voor 2023.
De cao-onderhandelingsdelegatie van de VOB (werkgeversdelegatie) sprak met de vakbonden af dat zij het onderhandelingsresultaat neutraal aan hun achterban zouden voorleggen. FNV en CNV hebben het onderhandelingsresultaat op 23 december respectievelijk 27 december 2022 schriftelijk aan hun eigen leden toegestuurd.
Het VOB-bestuur heeft het onderhandelingsresultaat op 23 december 2022 met een positief advies aan de leden gezonden.

Naar mening van de werkgeversdelegatie en het VOB-bestuur is in het onderhandelingsresultaat een goede balans gevonden tussen draagkracht van werkgevers, koopkracht van werknemers, (behoud van) werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van de OB-branche als werkgever. Dit naast goede stappen op het gebied van bijvoorbeeld vrijwilligers en hybride werken en diverse protocolafspraken.

Op 11 januari 2023 werd helaas duidelijk dat 86% van de FNV-leden en 55% van de CNV-leden niet instemt met het onderhandelingsresultaat. Gelet daarop is besloten op 13 januari 2023 tijdens de algemene ledenvergadering van de VOB een peiling over het resultaat te houden, in plaats van een gewogen stemming. De aanwezige VOB-leden waren in overwegende mate (zeer) positief over het onderhandelingsresultaat. Zij hebben aandachtspunten meegegeven aan de werkgeversdelegatie.

Zodra er nieuwe informatie bekend is informeert de VOB haar leden via VOBerichten, een ledenmailing, ledenbijeenkomst en/of alv.