Lees verder
Het jaarplan 'Speerpunten en activiteiten in 2016' van de VOB is in december 2015 door de ledenvergadering vastgesteld.

Dit jaarplan is in een nieuw jasje gestoken zodat onze uitingen meer de veranderingen weerspiegelen die in de sector en in de vereniging plaatsvinden. De rode draad in deze veranderingsprocessen is samen te vatten als: minder aandacht voor boeken, meer voor burgers.

Onze leden hebben deze week de gedrukte versie van het jaarplan 2016 ontvangen. Het jaarplan is te downloaden.