Lees verder
Op initiatief van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak is de Stichting BibliotheekWerk opgericht: een Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds.

Persbericht VOB, Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak

Aanleiding hiervoor zijn de ontwikkelingen in de bibliotheekbranche en de veranderingen op de arbeidsmarkt. Verhoging van de AOW-leeftijd, instroom en uitstroom, duurzame arbeidsrelaties, zijn allen ontwikkelingen die investeringen in werknemers vragen.

De Stichting BibliotheekWerk heeft als doel bibliotheken en werknemers te ondersteunen bij het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in de branche openbare bibliotheken. De activiteiten van BibliotheekWerk zijn er op gericht hierin de branche te ondersteunen.

Het bestuur van de Stichting Bibliotheekwerk wordt gevormd door twee vertegenwoordigers benoemd door de VOB, en twee benoemd door resp. Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak. Het secretariaat en de ondersteuning van de stichting zijn ondergebracht bij het CAOP.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van BibliotheekWerk? Stuur dan een mail naar de secretaris Dick Juffermans.