Lees verder
Op 8 juni 2015 sloot projectleider Norma Verheijen (KB) het sleutelproject 'NBC+ content en contextualisering' uit de branchestrategie formeel af.

Met de presentatie van de rapporten ‘Aansluiting Landelijke Digitale Infrastructuur en ‘lokale’ bibliotheeksystemen’ en ‘Advies landelijke afstemming fysiek en digitaal collectiebeleid’.

Collectiebeleid

Deze rapporten zijn opgesteld door Anton Dierdorp, Bureau Organisatie- en ICT-advies projectmanagement. De rapporten zijn aangeboden aan Jos Debeij (KB) en Coen van Hoogdalem (VOB) en worden ingebracht in de gesprekstafels "Collectieplan" en "Landelijke Digitale Infrastructuur" die de KB organiseert.

‘De Bibliotheek levert waarde’

Het sleutelproject is onderdeel van de branchestrategie ‘De Bibliotheek levert waarde’. Het SIOB bood zich op de 1e werkconferentie (31 oktober 2012) van de branchestrategie aan als uitvoerder van het project. Alle betrokken stakeholders gingen daarmee akkoord.

Het project ‘NBC+ content en contextualisering’ had tot doel:

  • Identificeren en duiden van relevante (technische) ontwikkelingen die cruciaal zijn voor de verdere ontwikkelingen rond de NBC+ en bepalend zijn voor de visie op de NBC+ over 5 jaar (toekomstscenario’s).
  • Bijdrage leveren aan het inrichten van een sterk, toekomstbestendig en samenhangend collectiebeleid rond zowel het fysieke als het digitale deel van de Collectie Nederland.
  • Optimaliseren van een op de Collectie Nederland aansluitend logistiek & distributiesysteem van analoge content waarbij de behoefte van de gebruiker uitgangspunt is.
  • Duurzame samenwerking tot stand brengen tussen de verschillende leveranciers van Content & Context.

Het sleutelproject is in 2012 gestart en bij de invulling ervan zijn verschillende partijen uit het bibliotheekveld betrokken geweest namelijk Plusbibliotheken, SPN, KB, NBD/Biblion, voormalig BNL en voormalig SIOB.

De VOB bedankt Norma Verheijen voor haar enthousiaste projectleiderschap en de behaalde resultaten.