Lees verder
Leden van de ondernemingsraad (OR) hebben recht op scholing. De werkgever is verplicht de leden van de OR gedurende een aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te geven de scholing en vorming te ontvangen.

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de richtbedragen 2015 voor de kosten van scholing en vorming vastgesteld.

Scholing OR

De werkgever en de OR stellen in gezamenlijk overleg het aantal dagen vast. De werkgever is verplicht de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor scholing en vorming van OR-leden te betalen.

Richtbedragen 2015

Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is in 2015 gesteld op 940 euro per dagdeel per OR per trainer (in 2014 1.010 euro). Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR.
Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is 185 euro per dagdeel per individueel OR-lid (in 2014 180 euro). Een open-inschrijvingcursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.
De bedragen zijn exclusief btw.