Lees verder
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een nieuwe versie beschikbaar gesteld van het Voorbeeldreglement voor de OndernemingsRaad (OR).

Het Voorbeeldreglement OR (pdf) kan uw OR gebruiken bij het opstellen van een eigen OR-reglement.

Voorbeeldreglement OR

Het Voorbeeldreglement is nu geheel digitaal beschikbaar en ook gebruiksvriendelijker. Ook zijn er nieuwe modellen beschikbaar voor het opstellen van eigen reglementen en instellingsbesluiten.

In het nieuwe Voorbeeldreglement zijn de wettelijke wijzigingen van de afgelopen tijd opgenomen, zoals het vervallen van de verplichting om handtekeningen op te halen voor kandidaatstelling op een vrije lijst. In het Voorbeeldreglement wordt verder toelichting gegeven op de Wet op de ondernemingsraden bij de verschillende onderdelen. Een nieuwe versie van de Leidraad personeelsvertegenwoordiging is in de maak.

Tijdelijk papieren exemplaar

Het reglement is nu digitaal beschikbaar, maar als u een papieren exemplaar zou willen, dan stuurt de SER deze op verzoek nog op. Uw OR heeft de mogelijkheid om dit tot 1 augustus 2015 aan te vragen. De verzending van de exemplaren gebeurt na 15 augustus 2015.