Lees verder

Wat betekent het structureler worden van hybride werken voor arbeidsorganisaties? Wat vraagt dit van het overheidsbeleid? Op verzoek van het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) hierover op 31 maart 2022 advies uitgebracht.

De vier belangrijkste conclusies en aanbevelingen in dit advies zijn:

  1. Hybride werken wordt structureler, maar het is niet altijd, overal en voor iedereen weggelegd;
  2. Versterk de zeggenschap van werknemers over de plek van werk, maar behoud de mogelijkheid tot maatwerk per organisatie;
  3. Zorg dat er beleid is voor hybride werken op bedrijfs- en cao-niveau;
  4. Neem onduidelijkheden weg in de huidige wet- en regelgeving.

Of en hoe het kabinet het SER-advies opvolgt, is op dit moment nog onbekend. De cao-delegatie van de VOB (werkgeversdelegatie) treedt binnenkort met de vakbonden in overleg over hybride werken. De werkgeversdelegatie volgt de ontwikkelingen rondom het SER-advies op de voet. We houden je op de hoogte.