Lees verder
UTRECHT – Op 2 mei ondertekenden SeniorWeb, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek een overeenkomst om de komende vijf jaar samen te werken aan het vergroten van digitale vaardigheden en digitale participatie van ouderen. In 2017 startte de samenwerking tussen de drie organisaties.

Bibliotheken en SeniorWeb

In totaal zijn er op dit moment al 100 lokale bibliotheken die samenwerken met een SeniorWeb Leslocatie. Bibliotheek Scherpenzeel is er een van. De bibliotheek werkt sinds 2015 samen met SeniorWeb. Alfred Haaksma, directeur en bibliothecaris in Scherpenzeel: “SeniorWeb is een prachtige club! De bibliotheek en SeniorWeb versterken elkaar. De activiteiten lopen naadloos in elkaar over. De bibliotheek regelt alle organisatorische zaken, SeniorWeb gaat over de inhoud. Onze vrijwilligers opereren allemaal onder de paraplu van SeniorWeb. De ouderen die hier cursussen volgen, worden daar zelfstandiger van. Zonder de lessen van SeniorWeb waren zij nog steeds afhankelijk van hun kinderen of kleinkinderen geweest. Nu kunnen ze het zelf!”

Senioren steeds vaker online

Ondanks dat er naar schatting nog circa één miljoen mensen in Nederland digibeet zijn, waaronder veel laagopgeleiden en ouderen, neemt het aantal senioren dat online actief is jaarlijks wel toe. Zo is er in de afgelopen vijf jaar een toename van maar liefst 77% in internetgebruik onder 75-plussers te zien. Beginnende internetters kunnen voor het leren van basisvaardigheden, én meer, terecht bij de leslocaties van SeniorWeb en de bibliotheken in heel Nederland. Door deze ondersteuning kan iedereen blijven meedoen in de steeds verder digitaliserende samenleving.

Ondertekening

De ondertekening vond plaats op donderdag 2 mei 2019 door Lieteke van Vucht Tijssen namens SeniorWeb, Francien van Bohemen namens de Vereniging van Openbare Bibliotheken en Jos Debeij namens de Koninklijke Bibliotheek.

v.l.n.r.: Mariska Derks van de Ven (Ouderen in de Wijk), Ingrid Kock (SeniorWeb), Max van der Mark (SeniorWeb), Lieteke van Vucht Tijssen (SeniorWeb), Jos Debeij (KB)