Lees verder
Op 1 april hebben hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de VOB en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeenstemming bereikt over het te volgen scenario voor de aanschaf van e-content vanaf 2015.

Vanaf dan is het Rijk verantwoordelijk voor de financiering van de centrale aanschaf van e-content voor de openbare bibliotheken. Daarvoor onttrekt het Rijk een bedrag aan het Gemeentefonds.

Onderzoek

Het ministerie van OCW heeft de Kwink Groep opdracht gegeven voor het onderzoek ‘Actualisatie onderzoek: digitale content in de collectie van openbare bibliotheken’ voor de periode 2015 – 2018. De VOB heeft zitting gehad in de begeleidingscommissie, naast BNL, VNG, SIOB en de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Aanbevelingen

Vervolgens is een werkgroep aan de slag gegaan om de aanbevelingen van de Kwink Groep te bekijken. De werkgroep bestond uit Hans van Velzen, Lotte Sluijser (beiden vanuit de VOB Inkoopcommissie), Mariet Wolterbeek (vanuit de taskforce lobby bibliotheekwet), Liesbeth Vogelaar (Bibliocenter Weert) en Coen van Hoogdalem (VOB). De werkgroep heeft de aanbevelingen van de Kwink Groep bekeken en geconstateerd dat het groeipad en de hoogte van de uitname acceptabel en werkzaam zijn voor bibliotheken.
De werkgroep heeft vervolgens het bestuur van de VOB geadviseerd te kiezen voor een scenario van relatieve groei. 

Meer over het onderzoek, het scenario en de voortgang op De branche/Onttrekking Gemeentefonds voor aanschaf e-content