Lees verder
Stichting BibliotheekWerk (SBW) gaat, met subsidie van het Europees Sociaal Fonds 2007-2013 (ESF - actie E), met vier pilots 'Werken in de Branche van de Toekomst' de duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers vergroten.

De bibliotheek wordt steeds meer een knooppunt voor kennis, contact en cultuur. Veranderende bibliotheekfunctie vraagt andere capaciteiten.
Het gaat niet meer om de boeken, maar om het vinden van nieuwe manieren om meerwaarde te creëren. De steeds digitaler wordende samenleving heeft daarmee grote effecten voor de bibliotheken en haar medewerkers.

Lees verder op bibliotheekwerk.nl.