Lees verder
De organisatievormen van openbare bibliotheken veranderen. Bibliotheken werken steeds meer samen met lokale partners in bredere domeinen of gaan fusies aan.

De samenwerkingsvorm waarin de bibliotheek functioneert heeft invloed op meerdere aspecten, zoals certificering, benchmark en de anbi-status. De VOB wil graag weten welke organisatievorm onze leden hebben. Ook de sociale partners in het COAOB willen meer inzicht welke cao’s worden toegepast en in hoeverre harmonisering van die cao’s wenselijk is.

Bekijk op Feiten & Cijfers | Samenwerkingsvormen de belangrijkste uitkomsten.

Peiling

In de nazomer van 2016 hebben 125 bibliotheekorganisaties van de 156 gereageerd op onze peiling ‘Samenwerkingsvormen openbare bibliotheekorganisaties’.

Verzorgingsgebied

Bibliotheekorganisaties hebben steeds vaker een groter verzorgingsgebied. Een vijfde van bibliotheekorganisaties (25) levert aan 5 of meer gemeenten bibliotheekdiensten. Ruim tweederde van de bibliotheekorganisaties (71) levert aan 3 of minder gemeente(n) bibliotheekdiensten.

Organisatievormen

Van de 125 bibliotheken werken er 53 in gezamenlijke huisvesting met andere organisaties. Nog eens 17 bibliotheken, 13,5 %, is gefuseerd tot één rechtspersoon. Dit betekent dat meer dan de helft van de bibliotheken inmiddels haar huisvesting deelt met partners.
Bibliotheekorganisaties die fuseren, doen dit voornamelijk met culturele organisaties.
Bij samenwerken en delen van huisvesting ligt het accent op samenwerking met culturele, maatschappelijke en welzijnsorganisaties. Zelfstandig werkende bibliotheken werken natuurlijk ook samen op inhoudelijk vlak met zeer diverse lokale partners, zonder huisvesting te delen.

Samenwerking bij vestigingen

De VOB is in gesprek gegaan met de Koninklijke Bibliotheek. Veel bibliotheken geven namelijk aan dat samenwerkingen binnen hun organisatie verschillend kunnen zijn afhankelijk van de vestiging en/of servicepunt. Deze informatie op het niveau van vestigingen zou onder gebracht kunnen worden bij de G!ds, de sociale en culturele kaart van Nederland. Hiermee kunnen we laten zien dat bibliotheken in het sociale domein een cruciale rol spelen.