Lees verder
Op 25 augustus passeerden een groot aantal onderwerpen de agenda van het periodieke overleg tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB) en VOB waaronder de marketing- en positioneringsactiviteiten.

Bijna maandelijks bespreken de VOB en KB onderwerpen waar beide organisaties actief zijn voor de bibliotheekbranche en waar afstemming op zijn plaats is.

Marketing en communicatie

De KB is druk met het kijken naar een marketinginstrument voor de branche als onderdeel van de digitale infrastructuur, en voor nieuw segmentatieonderzoek.
De VOB werkt aan de campagne vanuit Route 2020 ‘De Bibliotheek maakt je rijker’. Op dit punt zal nader overleg plaatsvinden samen met het VOB marketingteam om de zaken nog beter te coördineren.

Toegang

Een onderwerp wat de openbare bibliotheken en KB beiden erg aangaat, is de tarifering van de toegang tot digitale diensten. De VOB bundelt de reacties van haar leden en stelde de KB op 1 september op de hoogte van het standpunt van de branche via een brief.
Ook voor de Nationale Bibliotheekpas wordt intensief overlegd om het project aangesloten te houden op de digitale infrastructuur, en waar mogelijk op het gebied van marketing.

Stichting Klantgerichte Benadering vanuit het Netwerk Bibliotheken

De VOB heeft conceptstatuten voor het consortium laten opstellen. Deze zijn aan de KB gegeven voor inbreng. Het consortium gaat Stichting Klantgerichte Benadering vanuit het Netwerk Bibliotheken heten. Als het consortium er is, zal er een nieuwe invulling gegeven worden aan artikel 11 van de Algemene Voorwaarden van de KB.

Overleg VOB met KB

Jos Debeij en Hildelies Balk, namens de KB, overleggen met Francien van Bohemen en Coen van Hoogdalem, namens de VOB.