Lees verder

In een goede sfeer hebben de VOB en KB de ontwikkelingen rond de Nationale Bibliotheekpas besproken.

De VOB wil graag samen met de KB optrekken in het NBP-proces en er de vaart in houden. Zo snel als mogelijk moeten bibliotheekleden met één pas in alle bibliotheken terecht kunnen. VOB en KB zijn het erover eens dat daarbij in technische zin de mogelijkheden van de landelijke infrastructuur (LDI) optimaal moeten worden benut. De komende periode gaan VOB en KB uitvoering geven aan dit uitgangspunt.

Dat betekent dat we in volgorde gaan werken aan het autoriseren via de landelijke Authenticatie Voorziening (AV, voorheen IAM) en aan een collectieve persoons- en abonnementenregistratie. Uiteraard zullen deze zaken uiteindelijk naadloos moeten kunnen samenwerken met de (lokale) registratie van de leentransacties, waarbij VOB en KB zich realiseren dat er raakvlakken zijn met het lokaal-digitaal tarief, de consortiumvorming en het haalbaarheidsonderzoek om tot één bibliotheeksysteem te komen.

De onlangs aangekondigde oplossing van de VOB maakt het mogelijk dat leden van een groot deel van de openbare bibliotheken met één pas in meerdere vestigingen kunnen lenen en/of terugbrengen. KB en VOB streven ernaar om dit in 2017 uit te breiden tot alle leden van alle vestigingen van openbare bibliotheken in Nederland, voor zowel lenen als terugbrengen.