Lees verder
In 2017 worden de verzekeringen voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd in één financieringsregeling.

Sinds 2014 bestaat de gedifferentieerde WGA-premie uit twee componenten:

  1. Gedifferentieerde premie WGA-vast;
  2. Gedifferentieerde premie WGA-flex.

Voor de financiering van de WGA-vast bestaat reeds de mogelijkheid van eigenrisico-dragerschap. In dat geval betaalt de werkgever geen WGA-premie aan de Belastingdienst, maar kan hij zich verzekeren bij een private verzekeraar of er voor kiezen om het WGA-vastrisico zelf te dragen.

Twee keer per jaar kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli.

Wijzigingen per 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt het risico van WGA-vast en WGA-flex aan elkaar gekoppeld en wordt eigen risicodragen ook voor WGA-flex mogelijk. De werkgever moet dan voor beide verzekeringen kiezen voor ofwel het UWV ofwel voor eigenrisico-dragerschap.

Laat u tijdig informeren door een (financieel) adviseur over de keuze tussen het UWV en eigenrisicodragerschap.