Lees verder
Binnen de KB Inkoopcommissie zijn er met ingang van 1 januari 2019 enkele wisselingen en herbenoemingen.

Samenstelling

Hildelies balk (KB) treedt terug als commissielid. Carina de Walle (hoofd marketing KB) neemt haar taken over. Nan van Schendel gaat de commissie verlaten, voor haar positie zijn wij nog op zoek naar een nieuw lid. Francien van Bohemen (VOB) is in verband met de continuïteit in de Inkoopcommissie herbenoemd voor een tweede termijn.

KB Inkoopcommissie

De KB Inkoopcommissie digitale content bepaalt en bewaakt het beleidskader en de financiën voor de inkoop van digitale content voor de gezamenlijke digitale bibliotheek en geeft de inkoopopdrachten aan de Koninklijke Bibliotheek (KB). Dit vloeit voort uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Eerder berichtten wij al dat Peter van Eijk de nieuwe voorzitter is van de KB Inkoopcommissie.