Lees verder
Op 9 maart 2016 dient bij het Europese Hof van Justitie de pleitzitting over het uitlenen e-books door openbare bibliotheken.

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) reist af naar de pleitzitting samen met vertegenwoordigers van de Stichting Leenrecht, Stichting Lira, Stichting Pictoright, Cedar, NDP Nieuwsmedia, Vereniging van Letterkundigen (VvL), het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), de Koninklijke Bibliotheek (KB), EBLIDA, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en studenten van de UvA en UL.

Lenen e-books

De VOB ziet dat bibliotheken en auteurs een gedeeld belang hebben bij het uitlenen van e-books. Zonder goede boeken, en schrijvers die een nette vergoeding voor hun werk krijgen, is er geen geletterd Nederland mogelijk. En dat is wat bibliotheken net als auteurs nastreven. Het is in ieders belang dat bibliotheken en auteurs er goed uitkomen.

Meer op Belangenbehartiging | Proefprocedure e-books.