Lees verder
Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het volwassen minimumloon stapsgewijs omlaag en het minimumloon voor jongeren stapsgewijs omhoog.

Concreet betekent dit voor de salarisregeling van de cao OB dat werknemers van 22 jaar die in de eerste of tweede trede zitten van de jeugdschaal per 1 juli het wettelijk minimumloon ontvangen.

Jeugdschalen

Per 1 juli is het minimumloon € 1565,40 per maand, in de cao afgerond op € 1566. De overige bedragen in de jeugdschalen in de cao OB veranderen niet omdat ze nog steeds hoger zijn dan de verhoogde bedragen minimumjeugdloon.

Kijk hier voor de salaristabel per 1 juli 2017.

Leeftijdsverlaging en -verhoging

De leeftijd waarop iemand recht heeft op het wettelijk volwassenminimumloon gaat in twee stappen omlaag van 23 jaar naar 21 jaar. Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd omlaag van 23 jaar naar 22 jaar.

Tegelijkertijd gaat het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) in stappen omhoog. Op de gebruikelijke halfjaarlijkse verhoging na, wijzigt het minimumloon voor werknemers in de leeftijdscategorie 15 tot en met 17 jaar niet.

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd omlaag naar 21 jaar voor het volwassenminimumloon.

Lees verder de factsheet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).