Lees verder
De cao-ledenvergadering van de Vereniging van openbare Bibliotheken (VOB) stemde op 7 december in met de principe-afspraken die de sociale partners op 31 oktober 2017 in het COAOB hebben gemaakt met betrekking tot invulling van de loonruimte in 2018. 

Ook de achterban van FNV Publiek Belang en CNV Connectief is akkoord met de invulling van de loonruimte. 

Salaristabel

Bekijk hier de salaristabel 2018

Loonruimte

Afgesproken is de loonruimte, die in de cao OB 2015-2019 is vastgesteld op 1,75% per jaar, in 2018 als volgt in te vullen

  • Loonsverhoging: 1% 
  • Verhoging eindejaaruitkering: 0,75%

Kijk voor meer informatie op Werkgeverszaken | Vernieuwing cao