Lees verder
De cao-ledenvergadering van de VOB stemde op 10 december in met de afspraken die de sociale partners op 16 november 2015 in het COAOB hebben gemaakt met betrekking tot invulling van de loonruimte over 2016.

Ook de achterban van FNV Publiek Belang en CNV Connectief is akkoord met de invulling van de loonruimte.

Salaristabel

De nieuwe salarisschalen en de eindejaarsuitkering zijn nu verwerkt in de teksten van de cao. Bekijk hier de salaristabel 2016.

Loonruimte

Afgesproken is de loonruimte, die in de cao OB 2015-2019 is vastgesteld op 1,75% per jaar, in 2016 als volgt in te vullen:

  • Loonsverhoging: 1,5 %
  • Verhoging eindejaaruitkering: 0,15%
  • Stijging pensioenpremie werkgevers: 0,1 %