Lees verder
Route 2020 is het vervolg op de huidige strategienota 'De Bibliotheek levert waarde' die afloopt in 2016. 'Route 2020: het startschot' is het  plan van aanpak waarmee we gaan werken aan meer concrete actieplannen zodat deze plannen kunnen worden voorgelegd aan de leden op de alv van 10 december.

Voor het opstellen van dit plan zijn gesprekken gevoerd met diverse partners en sleutelfiguren uit de branche om te inventariseren wat de wensen en ideeën zijn. Net als bij de enquête heeft de VOB ook bij het opstellen van het plan van aanpak zeer gehecht aan inbreng van de leden.

Actiegroepen

Het belangrijkste is om eerst de twee actiegroepen samen te stellen. Ook hier betrekken we weer volop de leden. Lees meer in de aanbiedingsbrief ‘Plan van aanpak Route 2020 – het startschot’.

Meer in het dossier de Branche | Route 2020.