Lees verder

Kunsten ’92 organiseert in negen regio’s van Nederland rondetafelgesprekken. Meld u aan voor de laatste zes bijeenkomsten.

Op dit moment werken politieke partijen aan de programma’s voor gemeenteraadsverkiezingen. Het ministerie van OCW bereidt een nieuwe visie op het cultuurbeleid voor.

Thema’s
Kunsten ’92 wil zoveel mogelijk relevante personen bij deze gesprekken betrekken. Dus laat uw stem als bibliotheek horen. Leden en niet-leden zijn zeer welkom om te praten over:

  • Uitwerking en implementatie van Agenda 2020
  • Gemeenteraadsverkiezingen 2014
  • Het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur.
  • Dilemma’s en mogelijke oplossingen op dit moment voor culturele instellingen.

Meld u aan via info@kunsten92.nl met vermelding van datum en plaats.