Ga door naar hoofdcontent
NieuwsTweede Kamer spreekt met experts over Digitale Inclusie

Tweede Kamer spreekt met experts over Digitale Inclusie

Vrijdag 5 juli 2024

Op 27 juni zat Myrthe Rensen, programmamanager Digitale Inclusie, namens Bibliotheek Rotterdam bij het rondetafelgesprek Digitale Inclusie van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer. In haar position paper benoemt zij het belang van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en benadrukt de complexiteit in het regelen van digitale (overheids)zaken. Het IDO is de wegwijzer in het huidige digitale doolhof, maar ‘idealiter bestaat het IDO niet’. Het moet eenvoudiger worden voor mensen om zelf hun weg te vinden en zaken te regelen met de overheid en andere dienstverleners.

Tweede Kamerleden van links tot rechts delen tijdens het gesprek hun zorgen over digitale inclusie. Kamerlid Jan Valize (PVV) spreekt zijn waardering uit voor het IDO en vraagt naar de landelijke spreiding ervan. Rensen licht toe dat alle bibliotheekorganisaties één of meerdere informatiepunten bieden. De Bibliotheek Rotterdam biedt, net als andere bibliotheken, steeds meer IDO-dienstverlening aan buiten de muren van de bibliotheek. Kamerlid Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks-PvdA) benoemt dat ‘gelukkig veel mensen de weg naar de bieb weten te vinden.’ Rensen benadrukt het belang dat de regie en de expertise voor het organiseren van de IDO-dienstverlening bij de bibliotheek ligt. Kamerlid Pepijn Houwelingen (FvD) vraagt zich af of de digitalisering van de samenleving niet te ver is doorgeschoten. Na de zomer houdt de Tweede Kamer naar verwachting een debat over digitale inclusie met de nieuwe staatssecretaris Szabó.