Lees verder
Het bestuur van de VOB heeft in zijn vergadering van 1 april 2016 Rob Pronk herbenoemd - met terugwerkende kracht per 1 februari 2016 - als lid van de VOB onderhandelingsdelegatie in de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL).

Binnen de StOL onderhandelen de auteursrechthebbenden – verenigd in Stichting Leenrecht – en de openbare bibliotheken – verenigd in de VOB – over de tarieven voor uitleningen door de bibliotheken.

De onderhandeldelegatie van de VOB bestaat sinds 1 januari 2015 uit Anne Rube (voorzitter), Erna Winters, Rob Pronk en Fanny Pang (secretaris).