Ga door naar hoofdcontent
NieuwsRIVM: Bibliotheek maakt digitale zorg toegankelijker

RIVM: Bibliotheek maakt digitale zorg toegankelijker

Woensdag 1 maart 2023

Het RIVM, onderzoeksinstituut Nivel en het National eHealth LivingLab (NeLL) hebben onderzoek gedaan naar de rol van bibliotheken bij het toegankelijk maken van digitale zorg. De onderzoekers zijn positief over het cursusaanbod van bibliotheken, waaronder DigiVitaler. Door mensen kennis te laten maken met digitale zorg en ermee te laten oefenen, wordt de digitale zorg toegankelijker gemaakt. Mensen krijgen meer zelfvertrouwen en vaardigheden om digitale middelen te gebruiken.

Hulp bij digitale zorg

De onderzoekers adviseren het ministerie om meer aandacht te besteden aan burgers, cliënten en patiënten die minder digitaal vaardig zijn. De onderzoekers benadrukken het belang van een goede verwijsstructuur zodat mensen ondersteuning en hulp kunnen krijgen bij digitale zorg.

Samenwerking

Steeds meer bibliotheken werken met succes samen met welzijnsorganisaties, huisartsen en ziekenhuizen. Deze samenwerking is breder dan alleen digitale vaardigheden. Onderzoekers benadrukken het belang van deze samenwerking om meer doelgroepen te bereiken. Voor bibliotheken is december 2022 de toolkit ‘gezondheid en (digitale) zorg’ opgeleverd, met handreikingen voor bibliotheken om aan de slag te gaan met dit thema. POI’s kunnen daarbij ondersteunen.

Reactie VOB

Klaas Gravesteijn, directeur VOB: “Het rapport benadrukt het belang van de bibliotheken om te zorgen dat mensen digitaal mee kunnen blijven doen. We denken graag mee met de minister van VWS hoe we de toegankelijkheid van digitale zorg verder kunnen vergroten. Hierbij moeten we oog houden voor groepen voor wie digitaal geen optie is.” 

Bekijk hier het volledige rapport ‘E-healthmonitor 2022: hulp bij digitale zorg vanuit de bibliotheek als onderdeel van het sociaal domein’. Het rapport is onderdeel van de e-healthmonitor 2022 en is door minister Kuipers (VWS) aangeboden aan de Tweede Kamer.