Lees verder
Het bestuur van de VOB heeft Ria Oudega (directeur Openbare Bibliotheek Arnhem) benoemd in het bestuur van Stichting NBD in de vergadering van 17 oktober 2014.

Zij neemt de plaats in van Erno de Groot, die statutair uit het bestuur Stichting NBD treedt. De Stichting NBD is de aandelenbeheerstichting van NBD Biblion BV.