Lees verder
De sociale partners, betrokken bij cao Openbare Bibliotheken, hebben in de lopende cao in artikel 82 de protocolafspraak gemaakt om de verkorte wettelijke WW privaat te repareren.

Inmiddels is de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW) opgericht die de reparatie van de WW en de loongerelateerde WGA zal oppakken.

Omslagfinanciering

Het fonds zal op basis van omslagfinanciering functioneren. Dat wil zeggen dat de uitkeringen in enig jaar, in beginsel worden gefinancierd uit de bijdragen die in dat jaar binnenkomen. De administratieve uitvoering wordt door en in opdracht van SPAWW ondergebracht bij Raet.

Premie

Inmiddels is ook duidelijk dat de premie voor het private deel WW en WGA wordt betaald door de werknemers uit het brutoloon. De werkgever blijft de premie voor het publieke deel betalen. In de uitvoering zullen de administratieve lasten voor werkgever en werknemers zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Verzamelcao

Het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) voert daarom momenteel besprekingen over aansluiting bij een verzamelcao voor de sector (semi) publieke dienstverlening. Een verzamelcao gaat pas gelden als deze algemeen verbindend is verklaard.