Lees verder
In juni 2017 verscheen het Ecorys onderzoek naar de ontwikkelingen van de afdracht van leenrecht. Eén van de conclusies van dit onderzoek was o.a. dat er veel variatie is in de wijze waarop uitleningen geteld en geregistreerd worden. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft bij aanbieding van 'Onderzoeksrapport ontwikkeling afdracht leenrechtvergoedingen' aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat zij de Koninklijke Bibliotheek (KB), Stichting Leenrecht (SL) en Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) ging vragen tot een oplossing te komen.

De minister ziet een praktische oplossing in het enerzijds standaardiseren van de tellingen, en anderzijds in het gebruik van het Datawarehouse (DWH) van de KB als instrument voor de aanlevering van gestandaardiseerde cijfers aan Stichting Leenrecht.

Leenvergoeding

De minister hecht aan een goede leenvergoeding voor auteurs, net als bibliotheken. Bibliotheken hebben belang bij een functionerende boekenmarkt en dat auteurs een billijke vergoeding verdienen voor gebruik van hun werk via de openbare bibliotheek. Bibliotheken willen meewerken aan een situatie waar er transparantie is over het gebruik van boeken in het licht van de maatschappelijke taken van de bibliotheek en daarmee ook transparantie is over de registratie en vergoeding van het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk.

Procedure voorstel

Het ministerie van OCW heeft in oktober 2017 aan de KB gevraagd om met Stichting Leenrecht en Vereniging van Openbare Bibliotheken de randvoorwaarden te verkennen. Dat heeft geleid tot een memo ‘Inzet Datawarehouse ten behoeve van leenrechtopgave bibliotheken’ met procedurevoorstel. De VOB heeft haar leden gevraagd om te reageren op de memo.