Lees verder
Hoe het culturele aanbod, de culturele deelname en geldstromen over de twaalf Nederlandse provincies verdeeld zijn, vind je vanaf nu in de Regionale Cultuurindex.

De Boekmanstichting ontwikkelde de Regionale Cultuurindex samen met Atlas voor gemeenten.

Letteren en meer

Onderverdeeld in de pijlers Capaciteit, Participatie en Geldstromen komen de deelgebieden Podiumkunsten, Beeldende kunst, Letteren, Erfgoed en Film in de index aan bod. Bibliotheken vind je uitgebreid terug in het deelgebied Letteren.

Bibliotheken in de index

De pijler Capaciteit omvat indicatoren over het aantal bibliotheken en het aantal boekhandels, terwijl de pijler Participatie beschrijft hoe(veel) er van deze organisaties gebruik wordt gemaakt. De financiële omvang van deze literaire consumptie is vertegenwoordigd in de pijler Geldstromen, aangevuld met indicatoren over verschillende subsidiestromen in de letterensector.
Al deze indicatoren zijn omgerekend naar een indexscore per inwoner, zodat provincies onderling met elkaar vergeleken kunnen worden en een beeld ontstaat van de rol die de letteren in verschillende regio’s spelen.