Lees verder
De werkwijze van het innovatie programma Route 2020 van de VOB is zo succesvol gebleken, dat de KB, SPN en VOB deze innovatiebeweging voort willen zetten.
  • Het helpen delen en opschalen van initiatieven en ideeën van lokale bibliotheken. 
  • Regiogidsen die bij de lokale bibliotheken in gesprek gaan, sparren, ideeën en initiatieven ophalen en helpen deze onder de aandacht te brengen.
  • Het verbinden van lokale initiatieven met landelijke programma’s en projecten.
  • Inspirerende en op de praktijk gerichte ontmoetingen om kennis te delen, contacten te leggen, elkaar te bevragen en te verrijken met informatie.

Voor het voortzetten van deze werkwijze zijn wij op zoek naar regiogidsen.

Wat zijn de kenmerken van een regiogids?

Onze regiogidsen hebben bij voorkeur een HBO+ werk- en denkniveau en zijn werkzaam in de bibliotheekbranche. Daarnaast ben je een communicatieve, verbindende en ondernemende coördinator die gewend is om projectmatig te werken.

Van onze regiogidsen verwachten wij dat ze voor de duur van een jaar in ieder geval één dagdeel per week vrijmaken. Hiervoor is een redelijke vergoeding beschikbaar. Het werkgebied van de regiogids beslaat een aantal provincies. We verwachten vier nieuwe regiogidsen nodig te hebben.

Wat doet een regiogids?

De regiogids gaat in gesprek met de bibliotheken in zijn/haar regio om zicht te krijgen op hoe er lokaal wordt gewerkt aan vernieuwing. Hoe pakken nieuwe initiatieven uit? Wat zijn de projecten, acties en werkwijzen? Wat gebeurt er in de dagelijkse praktijk? Met welke partijen worden deze initiatieven opgepakt? Hoe worden eerder ontwikkelde vernieuwingen voortgezet? Welke ervaringen en effecten zijn er te delen? De regiogidsen delen de ervaringen en effect met elkaar en met het projectteam. Het projectteam zorgt voor de verbinding met de themagroepen in het kader van de Actieagenda en met landelijke programma’s en projecten die vanuit KB, SPN en VOB geïnitieerd worden. Deze verbinding vindt onder meer plaats door middel van fysieke bijeenkomsten.

Hoe?

Heb je belangstelling voor dit project of ken je iemand, bij wie de rol als regiogids goed aansluit, dan vragen we dit met je motivatie via e-mail te laten weten.
Stuur deze e-mail  aan Grietje Smit, Programmamanager Innovatie bij de Koninklijke Bibliotheek (grietje.smit@kb.nl, 0620874516). Voor vragen over de functie van regiogids kun je ook terecht bij Erma van Lamoen, beleidsadviseur bij de VOB, lamoen@debibliotheken.nl, 0615091922.

De Koninklijke Bibliotheek sluit met de regiogidsen een overeenkomst af voor maximaal 1 jaar gedurende 4 uur per week. Reacties ontvangen wij graag voor 9 april 2018. Nadat wij de belangstelling hebben geïnventariseerd, nemen wij spoedig contact op.