Lees verder

De Stichting Certificering heeft in 2012 een werkgroep in het leven geroepen om het kwaliteitskader te herzien. Deze werkgroep stelt een andere aanpak en financiering voor. Op 26 april en 2 mei kunt u horen wat de voorstellen inhouden.

Als voorbereiding op de ALV krijgt u een toelichting op het voorstel derde Certifieringsronde ‘Verder met een verhaal’ en een uitleg hoe het in de praktijk gaat werken. Want op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 13 juni 2013 legt de werkgroep de voorstellen ter definitieve goedkeuring aan de leden van de VOB voor.

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten zijn bestemd voor directeuren, het management en medewerkers kwaliteitszorg.

  • vrijdag 26 april in Seats2Meat in ’s Hertogenbosch
  • donderdag 2 mei 2013 in Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle

Bekijk hier de agenda en toelichting over de regiobijeenkomsten certificering.

Aanmelden
Stuur een mail naar Sherien Dhonré, dhonre@debibliotheken.nl o.v.v. ‘aanmelding 26 april/2 mei regiobijeenkomst certificering’.
Geeft u dan door:

  • aantal personen en namen
  • welke dag