Ga door naar hoofdcontent
NieuwsRegeling specifieke uitkering Informatiepunten gepubliceerd

Regeling specifieke uitkering Informatiepunten gepubliceerd

Maandag 19 december 2022

De regeling voor de specifieke uitkering (Spuk) voor de IDO’s is gepubliceerd. Hierin is vastgelegd dat de gemeenten per 1 januari 2023 de verantwoordelijkheid voor de financiering van de IDO’s overnemen van de KB en hoe zij dat moeten doen. In de regeling staat tevens per gemeente welke bedrag zij hiervoor krijgen.

De specifieke uitkering aan gemeenten ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid is op 16 december 2023 gepubliceerd in de Staatscourant.

Voor de regeling is 83 cent per inwoner beschikbaar (gelijk aan 2022) plus 70 cent per inwoner (van 15 tot 75 jaar) die ten hoogste vmbo heeft afgerond.
Verder is ook de overbruggingsregeling opgenomen, met een bedrag van ongeveer 15 cent per inwoner.

In de bijlage ‘Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid‘ bij de regeling zijn per gemeente de exacte bedragen vermeld.

Lees hier meer over de achtergrond van de financiering.