Lees verder
Sinds 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) de oude premiekortingsregeling voor arbeidsgehandicapte en oudere werknemers.

Om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling is een aantal voorwaarden belangrijk.

Tegemoetkoming voor werkgevers

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of herplaatsen uit de volgende groepen:

  • Oudere werknemers (vanaf 56 jaar).
  • Werknemers met een arbeidsbeperking.
  • Werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.
  • Herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers.

Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen, is voor personen uit al deze groepen een doelgroepverklaring vereist.

Lees voor meer informatie het kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland of kijk op awvn.nl.