Lees verder
Arjen Gerritsen (burgemeester van Almelo) heeft op 14 december het advies 'Van Boekenbewaarplaats naar vitale schakel' aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VNG, de KB en de VOB aangeboden. De VOB is van mening dat het advies goede aanknopingspunten heeft om het gesprek lokaal te voeren en als netwerk verder te ontwikkelen. Lees hier de inhoudelijk reactie van de VOB op het advies van de Commissie Gerritsen.

‘Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel’ is een vervolg op het advies van de Commissie Cohen uit 2014. Het doel van het rapport was om aanknopingspunten en handvatten te bieden voor het lokale gesprek. Daarin voorziet het rapport in ruime mate. Ook heeft de commissie zich uitgelaten over het bibliotheeknetwerk als geheel.

Kijk op het dossier Netwerk openbare bibliotheken voor meer over het netwerk dat invulling geeft aan de vijf bibliotheekfuncties.