Lees verder
Job Cohen heeft op dinsdag 21 januari 2014 het eerste exemplaar van de publicatie 'Bibliotheek van de toekomst - knooppunt voor kennis, contact en cultuur' uitgereikt aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  en Kars Veling, voorzitter VOB.

Doel van dit toekomstperspectief is zowel bibliotheken als de overheden houvast bieden bij het maken van keuzes voor de toekomst. Daarnaast dient het als input voor discussie over de toekomstige invulling van functies van de openbare bibliotheek.

De VOB herkent de uitdagingen voor de openbare bibliotheken die omschreven zijn in het rapport, maar mist een perspectief op het stelsel. Op 21 januari heeft de VOB hierover het onderstaande persbericht gestuurd.

Kijk op het dossier Belangenbehartiging/Bibliotheek in de media voor de aandacht in het nieuws.

——————————————————————————————————————

"Heldere uitdaging voor bibliotheken, geen zicht op bestel"

Reactie op rapport van de SIOB-commissie Cohen

Met de komende bibliotheekwet en nieuwe gemeenteraden vanaf maart dit jaar, breekt een bestuurlijk nieuwe periode voor de bibliotheken aan. Het Rijk neemt de verantwoordelijkheid voor de digitalisering van openbare bibliotheken met de Bibliotheekwet (Wsob). De gemeenten zijn als belangrijkste financier verantwoordelijk voor de openbare bibliotheken.

Stelsel in maatschappelijke ontwikkelingen

De commissie Cohen geeft een stevige steun in de rug aan de lokale bestuurders en bibliotheken om hun eigen openbare bibliotheek vorm te geven. Het toekomstperspectief schetst de maatschappelijke meerwaarde die de bibliotheek nu kan bieden aan de samenleving.
Toch wordt een belangrijk element gemist in rapport, en dat is een perspectief op het bestel als geheel. Het stelsel van openbare bibliotheken fungeert als netwerk met steun van drie overheden. Wat is er nodig aan benodigde bibliotheekinfrastructuur om de geschetste functies in de toekomst waar te kunnen blijven maken? Het SIOB, namens de minister belast met de stelseltaken, mist daarmee een kans.

De commissie Cohen schetst in haar rapport uitgebreid welke maatschappelijke ontwikkelingen de toekomst van de samenleving en daarmee ook de bibliotheek bepalen. Net als de VOB ziet de commissie Cohen lezen als basis voor onze welvaart en ons welzijn. De openbare bibliotheken vervullen een belangrijke rol bij het enthousiasmeren van lezen, het op peil houden van leesvaardigheden en het bestrijden van laaggeletterdheid.

Elke gemeente een bibliotheek

De bibliotheek vormt een essentieel onderdeel van de lokale samenleving. De VOB maakt zich zorgen dat bibliotheken uit dorpen en wijken verdwijnen. Door bezuinigingen op het gemeentebudget dreigen bibliotheken te worden gesloten. Dit betekent dat volwassenen niet meer kunnen deelnemen aan alfabetiseringsprojecten en kinderen niet langer spelenderwijs kunnen ontdekken welke boeken hen aanspreken en zo plezier in lezen krijgen. Het bibliotheekaanbod verschraalt.

De VOB ziet het toekomstperspectief als een steun in de rug voor het verstevigen van de positie van de lokale bibliotheek. En is heel blij met het pleidooi van voorzitter Cohen aan het adres van gemeenten om in elke gemeente een bibliotheekvoorziening te hebben.

U kunt hier het persbericht als pdf downloaden.