Lees verder
Bibliotheken hebben behoefte aan steun voor innovatie en het functioneren van bibliotheken in krimpgebieden verdient meer aandacht.

Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in reactie op de midterm review van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Ontwikkelingen bibliotheekwerk

De VNG stelt dat het bibliotheekwerk zich voorspoedig ontwikkelt langs de lijnen geschetst door het rapport van de commissie Cohen. "Het aantal bibliotheekvoorzieningen dat niet (geheel) voldoet aan de eisen van de Wsob is zeer beperkt: er is geen aanleiding in het rapport te vinden tot nadere regulering van het stelsel." Daarnaast plaatst de VNG enkele kanttekeningen bij de voorgestelde maatregelen en vraagt om:

  • Inzet van stimuleringsmiddelen ter uitvoering van de Gezamenlijke Innovatieagenda van het netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen, waaronder het aanjagen van een collectief bibliotheeksysteem.
  • Nader onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop het functioneren van vrijwilligersbibliotheken bevorderd kan worden, met name in krimpgebieden. Ook moet de impact van uniformering van het model van samenwerking met het onderwijs op de bekostiging onderzocht worden.
  • Van de provincies een op gemeenten aanvullende inzet, daar waar bibliotheekvoorzieningen in krimpgebieden onder druk staan.
  • Bij de eindevaluatie van de Wsob in 2019 onder meer de afstemming van de taken van de bibliotheek in relatie tot het bredere netwerk van lokale voorzieningen als aandachtspunt mee te nemen.

Lees hier de brief Midterm Review Wsob van de VNG.