Lees verder
Op 15 mei reageerde minister Van Engelshoven (OCW) op vragen die Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) stelde n.a.v. rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Bekijk hier ‘Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het bericht dat de maatschappelijke urgentie van de problematiek van laaggeletterdheid is zo hoog dat er geen tijd te verliezen is’.

Laaggeletterdheid

In het rapport ‘Samen werken aan taal: Een advies over laaggeletterdheid’ pleit de SER voor meer preventie en meer geld voor de bestrijding van laaggeletterdheid.