Lees verder

Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 5 april een schriftelijke reactie gestuurd naar de Tweede Kamer over de Monitor Bibliotheekwet.

De vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft schriftelijke vragen voorgelegd n.a.v. de brief van de minister van 17 januari 2019 over de Monitor Wsob over het jaar 2017 (Kamerstuk 33 846, nr. 54).

Bekijk het verslag van dit schriftelijk overleg met vragen en antwoorden over de Monitor Wsob 2017 (Kamerstuk 33846-54).