Lees verder
De VOB heeft een reactie gestuurd op de consultatie concept-strategie 'Schudden voor gebruik', de nationale strategie voor landelijke voorzieningen voor digitaal erfgoed.  

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had in januari een openbare consultatie uitgezet voor ‘Schudden voor gebruik’.

Digitale voorzieningen

De VOB vindt het een goed idee om coördinatie en samenhang te brengen in het digitaal erfgoed door nationaal beleid te maken op dit terrein. Wel vraagt de VOB aandacht voor infrastructuur van digitale voorzieningen voor en van alle openbare bibliotheken, Bibliotheek.nl, en de rol de Koninklijke Bibliotheek. Bekijk de brief ‘Consultatie Schudden voor gebruik reactie VOB’.