Lees verder
De Raad heeft donderdag 15 februari een besluit aangenomen tot goedkeuring van de sluiting van het Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben.

Door dit besluit kan de Europese Unie (EU) het Verdrag van Marrakesh vanaf komende zomer ratificeren. 

Verdrag van Marrakesh

Het Verdrag van Marrakesh bevat een aantal internationale voorschriften die ervoor zorgen dat er beperkingen of uitzonderingen op het auteursrecht gelden ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. Het maakt ook de grensoverschrijdende uitwisseling mogelijk van exemplaren van gepubliceerde werken die in een toegankelijke vorm zijn gebracht.