Lees verder

Unaniem steunden alle politieke partijen in Provinciale Staten op 13 juli 2016, de motie om het bibliotheekwerk in Drenthe provinciaal te verstevigen.

Doel is beschikbaarheid van de bibliotheekfunctie in de hele provincie te behouden, laaggeletterdheid te bestrijden, en de ambities waar te maken van de landelijke innovatie-agenda die samen met de Koninklijke Bibliotheek en de andere provincies gestalte krijgt. Dit laatste met name op het terrein van multifunctionele voorzieningen, dorpshuizen en/of in het primaire onderwijs.

Er wordt voor de gehele a.s. cultuurperiode van 4 jaar, 4 ton per jaar extra provinciale subsidie voor bibliotheekwerk op het platteland ingezet.